logo

Sėkmingai įgyvendintas ES projektas

A.Žilinskio ir ko UAB yra viena pirmaujančių kompanijų Lietuvos statybų rinkoje. Įgyvendinus strateginius objektus šalies viduje buvo nuspręsta patirtį išplėsti ir užsienio rinkose. Kompanija prieš du metus pradėjo vykdyti naujų rinkų paiešką. Šis projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „Naujos galimybės". Projekto numeris yra VP2-2.1-ŪM-04-K-03-105. Vykdant naujų rinkų paiešką buvo sudalyvauta dviejose didžiausiose inžinerijos ir statybų parodose Vokietijoje ir vienoje parodoje UK. Taip pat buvo sudalyvauta šešiose kontaktų mugėse. Žymi šių veiklų išlaidų dalis buvo dotuota iš ES fondų lėšų. Dalyvaujant parodose ir kontaktų mugėse buvo ieškoma partnerių, su kuriais kartu galėtume įgyvendinti didelės apimties užsakymus.