logo

A.Žilinskio ir ko UAB 2013 10 17 pasirašė sutartį dėl vandentvarkos darbų įvykdymo Skirsnemunės miestelyje

Viena iš lyderiaujančių infrastruktūros darbų atlikimo kompanijų „A. Žilinskio ir Ko“ pateikė geriausią pasiūlymą bei su Jurbarko rajono savivaldybe spalio 17 d. pasirašė sutartį dėl Skirsnemunės kaimo vandentiekio, nuotekų tinklų naujos statybos ir rekonstrukcijos. Projekto apimtyje bus nutiesti vandentiekio bei nuotekų surinkimo tinklai, bus pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai, taip pat bus įrengtas naujas vandens gręžinys.

Pirkimą savivaldybė vykdo įgyvendindama projektą „Nemuno upės ekologinės būklės gerinimas, įrengiant nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrą Skirsnemunės miestelyje Jurbarko r. (Lietuvos Respublika) bei Nemano mieste (Rusija)“.

Sutarties vertė – 14,7 mln. litų su PVM. Visi darbai planuojama užbaigti per 12 mėnesių po sutarties pasirašymo. Projektas vykdomas pagal priemonę - 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės, pagal Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos EKPP bendradarbiavimo per sieną programą ir įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. finansinę perspektyvą.

Atliekant darbus viso bus nutiesta arti 8 km vandentiekio tinklų ir daugiau nei 11 km nuotekų surinkimo tinklų.